top of page

"Asil Köylü" inşaat alanının jeofizik araştırması, heykel için sağlam temeller ortaya koyuyor.


Asil Köylü” anıtsal heykel projesinin önemli bir unsuru olan jeoteknik zemin çalışmaları, inşaat için öngörülen sahaların birinde gerçekleştirildi.


Sismik testler yapıldı ve zeminin sızdırmazlığı, su içeriği ve toprağın basınç mukavemetini belirlemek için 30 metre derinliğinde bir sondaj kuyusu açıldı. Sondajdan elde edilen düzenli veriler, heykelin inşası planlanan arazinin 12 metre derinliğe kadar kahverengi kil ve 12 - 30 metre arasındaysa gri marn toprağından oluştuğunu ortaya çıkardı.


Araştırma, anıtsal bir heykelin inşasına yönelik zeminle ilgili herhangi bir taşıma sorunu olmadığını ortaya da gösterdi. Raporda, “Heykelin üstyapı yükünün bir sonucu olarak ortaya çıkması beklenen maksimum temel gerilme değerleri, zeminin güvenle taşıyabileceği gerilme değerlerinden daha düşüktür” denilmektedir.


Bu olumlu haberler projeyle ilgili büyük bir teşvik sağladı.Comentarios


bottom of page