top of page

İNŞAAT

ARUCAD için bir diğer önemli husus ise, bölge sakinleri ve diğer paydaşların istek ve arzularını tespit etmek için danışma ilkesidir. ARUCAD, her ne kadar, Asil Köylü projesinin Girne’de yaşayanlar ve Kuzey Kıbrıs halkı arasında yaygın bir onay alacağına dair inanç taşısa da, tüm tarafların rızasının alınmasını ve bölge sakinleri için oluşabilecek rahatsızlığın asgari düzeyde tutulmasını sağlamak adına istişarelerde bulunmayı da hedeflemektedir.

 

İnşaat sahası tasarımına yaklaşım, söz konusu tasarının araziyi binlerce yıl boyunca şekillendiren kültürel, jeofiziksel ve ekolojik süreçlerle uyumlu olması gerektiği yönündedir. İnşaat sahası tasarımı projesi, ulaşıma erişimin, çevresel kısıtlamaların ve altyapı iyileştirmelerinin etkisini de dikkate alarak yenilikçi ve sürdürülebilir olmayı hedeflemektedir.

 

Tüm alan, yalnızca çevresel etkiyi en aza indirmekle kalmayıp, aynı zamanda enstalasyon ile çevresel bağlam arasında kusursuz bir geçiş sağlayacak ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi ile çevreyi geliştirmek ve güzelleştirmek kaydıyla, enstalasyonun bulunduğu ortam ile bütünüyle uyum içerisinde olmasını sağlayacak şekilde planlanmıştır.

 

Peyzaj mimarisini, master planlamayı ve konum geliştirmeyi harmanlamak suretiyle ARUCAD, sağduyulu bir çevre planlaması ile tasarımın, arazinin ve unsurlarının derinlemesine anlaşılmasından, mekanı gözünde canlandırabilme becerisinden ve Asil Köylü projesiyle ilgili tamamen bütünsel bir vizyona ulaşma konusundaki adanmışlıktan kaynaklandığı inancını benimsemiştir.

 

Proje sahasındaki ağaçları mümkün olduğunca koruyarak ve gerekirse yeniden konumlayarak dikmeye çalışacağımız, projemizin en önemli taahhütlerinden biridir. Hatta, bölgeye özgü bitki örtüsünün sergilenmesi için bir botanik bahçe ve doğa parkı da planlanmıştır.


Sürdürülebilir tasarım, Asil Köylü projesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Doğal kaynakları korumak için sürekli çaba göstererek çevre için iyi birer hizmetçi olmanın öneminin farkındayız. 

 

 

ARUCAD, yaratılmak üzere olunan enstalasyonun, onu çevreleyen peyzaj ve ekolojik ortamla nasıl ilişkilendirileceği konusunu etraflıca değerlendirme adına oldukça büyük bir çaba sarf etmiştir. Tasarım ekiplerimiz, aşağıdakileri yaparak, projenin çevreye olan etkisini makul şekilde uygulanabilir olduğu kadar azaltmayı amaçlamaktadır:

  • Sürdürülebilir alan planlaması

  • İnşaat alanındaki su kaynaklarının korunması

  • Alanın ve çevresinin dikkatlice yeniden ağaçlandırılması

  • Yüksek performans sayesinde enerji verimliliği

  • Optimizasyon teknolojileri ve yenilenebilir enerji

  • Malzemelerin ve kaynakların korunması

  • Ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sağduyulu seçimler yapılması

  • Kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve mutabakat halinde olunması

  • Toplum ile bağ kurulması ve kamusal refahın düşünülmesi

bottom of page